Utdrag fra boka - Åndelig inspirasjon

 

VÅR KJÆRE KONGE OG PRINSESSE


Jeg vil så gjerne hylle Hans Majestet Kong Harald. Ja, egentlig hele vår flotte kongefamilie. De er fantastiske mennesker alle sammen, som er viktige forbilder for oss alle.
Vi så jo den 1.september 2016 da han holdt en kjempe fin tale på Hagefesten bak slottet, hvor populær vår kjære konge virkelig er. Han snakket da i kontakt med hjertet sitt (som han alltid gjør) og derfor kom han i kontakt med hjertene til oss alle. Han er opptatt av at alle skal føle seg betydningsfulle uansett hudfarge, fattig, rik og seksuellegning. Denne talen har også imponert folk utover landegrensene og vår konge er virkelig et stort forbilde for andre kongehus.


I desember 2011 var jeg så heldig å få håndhilse på Prinsesse Märtha Louise. Det var i forbindelse med en julekonsert i Vang kirke. Vi snakket ikke mer enn noen minutter, men for meg så var det godt å takke henne for at hun snakker åpent om sine synske evner. I boka «Englenes hemmeligheter» forteller hun og Elisabeth Nordeng, hvordan de to merker tegn via varme, kulde, fornemmelser, osv. fra engler. Det er jo likt med hva mange av oss andre opplever. Hun har også fortalt til TV2 at en engel engang hadde ledet henne til å finne en nøkkel, som hun hadde mistet på en stor gressplen. Slik jeg oppfatter det var dette en ganske stor gressplen. Via tegn fra engelen fant hun til slutt nøkkelen.

Når man opplever noe sånt, bare vet man at det finnes gode usynlige krefter rundt oss. Jeg beundrer hennes mot til å stå fram og hennes styrke til å klare og takle kritikken hun har måtte tåle.
Det har det jo ikke manglet på, men mange som meg støtter disse to damene og jeg har lest to av bøkene de har gitt ut.
For meg er det så styrkende og godt å høre HM Kong Harald tale. Det er noe med hele hans vesen. Han stråler ut en varme og ekte oppriktighet. Stemmen hans er full av gode ord som treffer hjertet mitt og mange andre sitt. Jeg vil gjerne hylle han. Han oppmuntrer oss i høyeste grad til å bli mer varme og godhjertet med hverandre. «Kjærlighet er et sted å feste blikket», sa han i nyttårstalen 2013. Han siterte da Anne Grete Prøys.


Det er akkurat det samme som legen Deepak Chopra sier i «Suksessens syv åndslover». Kjærlighet er å være oppmerksom på det som skjer her og nå. Kjærlighet er oppmerksomhet uten dømming. I sin naturlige tilstand gjør ikke oppmerksomheten annet enn å oppfatte. HM Kong Harald oppmuntrer oss i høyeste grad til å være mer til stede i livet, ved å se våre medmennesker.
Han oppmuntrer oss til å være den beste utgaven av oss selv. Han taler med en dybde, naturlighet, enkelthet og ydmykhet som man skal lete lenge etter. Det merker vi også gjennom at HM Kong Harald snakker et språk som alle forstår. Han bruker bilder og lignelser som alle kan kjenne seg igjen i, og han prater

om både den indre og ytre verden som går på tvers av alle miljøer og åndelige forståelse.
Han forteller også om når han er på jakt så hender det at han drikker fjellvann rett av hendene. «Av og til når det er ekstra godt å leve, ønsker jeg at jeg kunne stanse tiden og holde den fast i slike formede hender», sier han. Han henviser jo til at vi må nyte de øyeblikkene i livet da vi klarer å være i nuet og ikke la oss for forstyrre av sinnet. Vi blir minnet på at det er riktig å sette seg ned og tenke over hva vi fyller dagene våre med. I stedet for å gjøre livet til en vandring, gjør vi det til en transportetappe mellom vugge og grav.


Dette er jo så viktig å tenke over. Jeg må si at mange mennesker i dag er så fokuset mer enn noen gang på karriere, å ha mer, nye mål, ha enda større ambisjoner enn å leve i pakt med naturen og ha indre fred. I landbruket f.eks. er det krav om mer produksjon av kjøtt, egg, melk og hensynet til dyra kommer i annen rekke. Det blir stilt store krav til bonden. Etter min mening går dette i feil retning, men kanskje det er det som må til for at folk skal se galskapen. De må se feiltrinnene med store bokstaver, for å forstå at det ikke er bra for oss i lengden.
«Vi kan selv velge om vi vil være Askeladden eller brødrene hans. Vi kan selv bestemme hvor vi skal stanse opp, hvem vi skal hjelpe og hva vi skal ta med oss på veien. Vi kan selv avgjøre om vi virkelig vil se menneskene rundt oss og høre historiene til dem som vandrer sammen med oss», sier HM Kongen i samme tale.

Vi blir minnet på at vi må bli flinkere til å lytte til hverandre og se etter hva slags potensiale det er i andre. Se etter det positive.
Det å snakke sammen ansikt til ansikt med øyekontant, være i hverandres aura er noe det blir alt for lite av i vårt internett samfunn, mener jeg. Det er jo så viktig med den gode samtalen. Det er jo ofte slik at vi ser hverandre først etter vi har fått snakket sammen.


Toleranse mot de som er litt annerledes, enten det er hudfarge, seksuell legning eller andre ting, er noe kongen oppmuntrer oss til. Han sier at toleranse kan lovfestes, men det er i menneskesinnet uroet mot annerledes tenkende, har sin rot. Det er jo der kampen må vinnes.
Henrik Wergeland som jeg alltid har hatt sansen for, særlig fordi han var så glad i dyr. Han sier «et sted i folkets hjerter skulle være varme julebrød, honningsfulle nok for hele verdens nød, om den kommer fra en gjest». Det var han som bar fanen høyest og gikk først i toget da jødenes adgang til Norge ble sikret. Når HM Kongen bruker ordet «kraft» om styrken vi har inne i oss, så forbinder jeg det med ånden i oss eller sjelen vår. «Hvert eneste menneske har en stor kraft i seg», sier han, og som kan bære oss gjennom det vi møter i livet. Det er veldig fint sagt synes jeg, og han minner oss om at vi må holde sammen og respektere ulikhetene.
Jeg mener at jo flere som tenker, snakker og handler slik det blir sagt her, styrker den kollektive bevisstheten og gjør at vi

sammen med andre mennesker klarer å mestre livets største utfordringer på best mulig måte. HM Kongen minner oss også på at det er den enkeltes oppgave å arbeide med seg selv, for å bli et helt og trygt menneske. Klarer vi det kan vi også gi andre frihet til å være seg selv. Det å utvikle sine beste egenskaper, er kanskje spesielt viktig for dem som har lederroller i samfunnet, så makten blir brukt til det beste for fellesskapet. Han sier vi trenger kloke ledere, med evne til å tenke langsiktig, særlig i forholdet til både miljø og andre globale utfordringer. De lyse og mørke kreftene lever side om side i oss, og det er viktig for oss alle å skille disse kreftene og gi næring til kjærlighetskraften i oss.


Jeg synes det er flott å høre at vår kjære HM Kongen leser bøker av slike flinke forfattere som Dr. Audun Myskja. Han refererer til et intervju med denne legen, hvor han snakker om samhold og varme i et samfunn: «Hverdagen skaper lett en trivialisering der vi ikke klarer å skjelne det vesentlige, fra det uvesentlige. Vi hisser oss opp over småting. Når det står om liv og alt koker kommer derimot noe av menneskets storhet frem, både i oss selv og andre». Myskja tror det grunnleggende er at vi klarer å skape et samfunn hvor ethvert menneske opplever at det har verdi, en plass, og at det blir respektert. Da vil kjærligheten komme naturlig frem. Da kommer vi i kontakt med sjelen vår, og fra denne kilden må vi øse for å reise oss opp fra ulike kriser.


Til slutt vil jeg si dette om HM Kongen. Han sier at «å være et helt menneske, ikke bæres av roller og titler. Posisjoner kan falle. Av og til kan det være veldig kort vei fra å ha alt, til å miste det