Kontakt med den andre siden.

Har du lyst til å ta kontakt med et nært familiemedlem eller en venn som har gått bort? For mange kan det være en god opplevelse som kan lindre en del smerte. Jeg vil presisere at er det noe de på den "andre siden" er opptatt av, så er det at vi skal tørre føle og se optimistisk på livet selv i de mørkeste stunder. Det kommer alltid en vårdag hvor livet smiler igjen som snåsamannen sier.I 1985 opplevde jeg at en mann jeg hadde kjent hele mitt liv plutselig ble revet bort i en traktorulykke. Det gjorde dypt inntrykk på meg og jeg fikk en trang til å finne ut hva som skjedde med oss når vi dør. Jeg fikk tak i flere bøker om "hva de døde så på dødsleie", nærdøden opplevelser osv. Jeg ble etterhvert veldig overbevist om at livet fortsatte etter den fysiske død.

Først på høsten i 2006 tok jeg kontakt med et medium fordi jeg ønsket kontakt med min døde mormor.  Jeg fikk da ikke kontakt med henne, men fikk veldig detaljert beskrivende kontakt med min grandonkel, farfar, farmor og onkel. Det var ikke noe generelle beskrivelser som kan passe på alle, men helt spesielle personlige beskrivelser. Det gjorde kjempe inntrykk på meg og ga meg trygghet. Jeg forstod at å få en slik følelse av at livet virkelig fortsetter og at det egentlig ikke finnes noen død, betyr mye for tryggheten i et menneske. I tillegg får høre at de på den andre siden har det bra.

I mai 2007 døde en nær venn/ekskjæreste. Det var veldig vondt. Samtidig merket jeg at jeg kunne se og føle ting jeg ikke hadde kunnet før. Jeg kunne se gjenstander flytte på seg osv. Jeg tok igjen kontakt med et medium og fikk igjen en veldig overbevisende kontakt med min avdøde venn. I august 2014 døde min far, som jeg hadde et veldig godt forhold til. Han er med meg som en hjelper både når jeg gir healing og når jeg tar kontakt med den åndelige dimensjonen.

Jeg begynte på flere typer healing kurs og senere kurs i mediumskap. Man skal stille krav til et medium.  For det første er det helt ufarlig. Når man har intensjon om at man bare vil ha kontakt med de gode krefter, så får man kontakt med det gode. Den norske spiritualistiske forening skriver om at folk får et helt feil bilde av åndeverdenen gjennom program som "Åndenes makt". Anbefaler å lese på deres nettsider om dette temaet. De er "ekspertisen" på dette området og har gikk meg mye trygghet slik at jeg tør å utvikle mine evner. 

Et medium skal kunne presentere sin åndelige kontakt på et slikt plan at motageren kan kjenne igjen og bekrefte det man får høre. Det skal kunne komme mange detaljerte beskrivelser av avdøde og du skal få en positiv opplevelse av det hele. Mange har gått til flinke medium og fått en veldig fred etterpå. De har kanskje selv lært litt hvordan man får kontakt. 

Jeg mener at livet skal leves her og nå. Å være opptatt av de hverdagslige ting er viktig, men av og til i livet er det godt å få litt innsikt i hva som rører som mellom himmel og jord. Det å få erfare en åndelig opplevelse på egenhånd, er det som virkelig gir tillitt. Det er ikke det samme å få fortalt hendelser andre har opplevd.  Det å tro på gud og at man blir passet på/og hjulpet av gode krefter betyr uendelig mye for meg. Det gir styrke og mot. 

Jeg synes det er en fantastisk følelse å se at man har klart å hjelpe et annet menneske enten ved hjelp av healing eller klart å gi en overbevisende kontakt med noen på den andre siden. 

Fra 2007 har jeg hatt mange konsultasjoner som medium og føler jeg har en god del erfaring etterhvert. Jeg har bare gode erfaringer selv om jeg har vært i kontakt med ånder som var negative mennesker mens de levde. Nå vil de bare hjelpe sine kjære med livene deres.  Har et av landets beste medium som lærer og får veldig god veiledning.  Det krever mye øvelse, men jeg har evnene. De disse årene hatt mange vellykkede konsultasjoner hvor klienter føler at jeg oppnår kontakt med den andre siden.  Jeg synes det er viktig å si at jeg tar fullstendig avstand fra spiritisme og alt som har med mørke krefter  å gjøre. 

Jeg ønsker og jobber kun med de kjærlige og lyse kreftene. Bare ta kontakt hvis du ønsker time. 
Tlf:61169195

Les mer om det å være medium på
Norsk Spiritualist Forening sine sider om medium.